Ochrana osobních údajů

Cestovní kancelář Local Travels s.r.o. („My“, „Nás“) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Ochraně Vašich osobních údajů tak věnujeme značnou pozornost, abychom mohli předejít každému neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromí. Tyto Zásady zpracování osobních údajů a cookies stanovuje jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi zacházíme.

  1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Podle nařízení EU o obecné ochraně údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 je správcem údajů Cestovní kancelář Local Travels s.r.o. (dále jako Local Travels)., se sídlem: náměstí Republiky 17, Jáchymov PSČ 362 52, IČO: 08726329, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38654/KSPL, telefonní číslo 737 919 401, +420 606 905 502 e-mail: info@local-travels.cz

  1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?

2.1 Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovili s nabídkou našich služeb.

2.2 Zpracováváme všechny nebo některé z těchto kategorií osobních údajů za účelem poskytování našich služeb a abychom Vám poskytli přístup na naše webové stránky:

(a) Informace, které poskytnete vyplněním rezervačních formulářů na webu, e-mailem nebo telefonem. To zahrnuje informace poskytované v době nákupu služeb, přihlašování k odběru novinek nebo vyžádání dalších informací nebo služeb.

(b) Konkrétně osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, dietní požadavky, IP adresy nebo jakékoli informace zadané při používání webu, vyplňování formulářů za účelem průzkumu, používání našich služeb

(c) Informace jako kontaktní údaje, vaše jméno, emailová adresa, telefonní číslo a další informace, které jste nám poskytli zpracováváme my a můžeme je předat zaměstnancům našich dodavatelů a prodejcům (nebo potencionálních dodavatelů a prodejců) s nimiž spolupracujeme na základě abychom poskytli služby, které jsou částí Vámi zakoupeného zájezdu.

(d) V případě, že nás budete kontaktovat, můžeme si o této korespondenci uchovat záznam.

(e) Můžeme Vás také požádat o vyplnění formulářů týkající se průzkumů, které používáme pro výzkumné účely (nemusíte na ně odpovídat).

(f) Podrobnosti o vašich návštěvách na webu, včetně, ale nejen, IP adresy, provozních údajů, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních údajů a zdrojů, ke kterým přistupujete.

(g) Při používání našeho online formuláře k rezervaci a nákupu našich zájezdů je od vás vyžadováno vaše jméno, e-mailová adresa, abychom mohli zpracovat vaši objednávku. Vaše jméno a e-mailová adresa jsou vyžadovány, abychom Vás mohli přidat do našeho seznamu adresátů.  

(h) Budeme vás informovat v okamžiku, kdy od Vás budeme požadovat informace, a zda jste nám povinni tyto informace poskytnout. 

2.3 Použití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti a pro tyto účely:

(a) Splnit jakékoliv závazky vyplývající ze smluv uzavřených mezi Vámi a námi.

(b) Pro rezervaci – po uskutečnění rezervace Vaše osobní data budou zpracovávány za účelem této rezervace.  

(c) Abychom Vás informovali o změnách týkajících se našich služeb nebo Vás kontaktovali v případě změn nebo mimořádných událostí v souvislosti se zakoupeným zájezdem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi.

(d) V případě že všechny nebo některé služby v rámci zájezdu jsou poskytované některým z našich prodejců nebo dodavatelů, můžeme vaše data předat třetí straně, naším prodejcům a dodavatelům, abychom mohli splnit naše povinnosti podle smlouvy s tímto zákazníkem nebo prodejcem. V takovém případě spoléháme na „oprávněný zájem“ a legitimním zájmem je „Uzavření smlouvy s prodejcem nebo dodavatelem“. 

(e) K zasílání našeho newslettru spoléháme na “oprávněný zájem”.  

(f) Spoléháme na váš souhlas s účastí v našem průzkumu jako právní základ pro souhlas se zpracováním takových osobních údajů, které byly získány v rámci tohoto průzkumu. 

(g) Odpovědět Vám na Vaše dotazy. Pokud jste nás kontaktovali emailem nebo telefonicky, spoléháme se na „právní zájem” reagovat a kontaktovat Vás ohledně dotazů, které jste provedli v souvislosti se službami, které nabízíme. 

(h) Aby obsah na webových stránkách byl prezentován nejefektivnějším způsobem pro Vás a pro zařízení, které používáte pro přístup a prohlížení webových stránek. Jako právní základ pro toto zpracování se spoléháme na „právní zájem“, kterým je údržba a zlepšování našich webových stránek ve prospěch všech našich uživatelů. 

2.3. Marketing 

Vaše osobní údaje můžeme použít k propagaci našich produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat. Činíme tak pouze v případě, že podle našeho uvážení, služby by Vás mohly zajímat, a při propagaci našich produktů a služeb se spoléháme na „oprávněný zájem“.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše údaje používali tímto způsobem, prosím, (i) odhlaste se z naší elektronické komunikace pomocí metody uvedené v příslušné komunikaci; nebo (ii) nás kdykoli informujte kontaktováním na níže uvedených kontaktních údajích.

2.4. Zveřejnění Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje poskytujeme našim poskytovatelům služeb, agentům, dodavatelům a jiným přidruženým organizacím třetích stran za účelem plnění a poskytování služeb, které jsou součástí Vámi zakoupeného zájezdu (např. k rezervaci v ubytovacím zařízení).

Vaše osobní údaje můžeme také sdělit třetím stranám:

(a) V případě, že prodáváme nebo kupujeme jakékoli služby od  našich dodavatelů související s našimi zájezdy, v takovém případě můžeme Vaše osobní údaje poskytnout potenciálnímu prodejci nebo kupci takových služeb

(b) Pokud jsou některé nebo všechny služby týkající se produktu zajišťovány třetí stranou, v takovém případě budou osobní údaje, které máme o našich zákaznících, předány třetí straně; nebo

(c) Pokud jsme povinni prozradit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo za účelem vymáhání nebo uplatňování našich smluvních podmínek; nebo

(d) Chránit naše práva, majetek nebo bezpečnost nebo práva našich přidružených subjektů a našich uživatelů a jakékoli třetí strany, se kterou spolupracujeme, abychom mohli provozovat web; nebo

Kromě výše uvedených případů a kromě případů, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit své závazky vyplývající ze smluv uzavřených mezi Vámi a námi, nebudeme Vaše údaje sdílet s třetími stranami, pokud jsme nezískali Váš výslovný souhlas tak učinit.

2.5 Způsob platby 

Pokud si zakoupíte naše produkty prostřednictvím našeho webu, platba bude zpracována samostatně a bezpečně prostřednictvím třetích stran. Pro platby používáme společnosti Paypal a TransferWise a dále možnost bankovního převodu. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak třetí strana, zpracovatel plateb zpracovává vaše osobní údaje, můžete se obrátit přímo na jejich vlastní Protokol a informace o zpracování osobních údajů.

  1. UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Bezpečnost

Přijímáme příslušná opatření, abychom zajistili bezpečnost všech osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření, která zabrání náhodné ztrátě nebo neoprávněnému použití nebo přístupu k osobním údajům. Omezujeme přístup k Vašim osobním údajům pouze těm, kteří je  potřebují v souvislosti s plněním závazků které vyplývají ze smlouvy mezi Vámi a námi. Ti, kteří zpracovávají Vaše informace, tak učiní pouze oprávněným způsobem a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Při podezření narušení bezpečnosti údajů Vás a příslušný regulačního orgán upozorníme, pokud se to z právního hlediska bude vyžadovat.

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených přes web; jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme Vaše osobní údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu. Náš Web obsahuje odkazy na weby našich partnerských sítí  a přidružených společností. Pokud kliknete na odkaz na některý z těchto webů, uvědomte si, že tyto weby mají vlastní zásady Ochrany osobních údajů a Podmínky použití a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich zásady Ochrany osobních údajů a Podmínky použití. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto weby si prosím přečtěte tyto zásady.

3.2 Aktualizace osobních údajů

Pokud se Vaše osobní údaje změní, můžete je aktualizovat kontaktováním nás pomocí kontaktních údajů níže. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme shromážděná data, která se Vás týkají, kontaktujte nás zasláním e-mailu na níže uvedené kontaktní údaje.

3.3 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Budeme uchovávat podrobnosti týkající se jakéhokoli nákupu, který provedete, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, IP adresa po dobu 10 let od data transakce.

V případě, že jste nedokončili transakci, budeme Vaše kontaktní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od data transakce.

Pokud jste ve vztahu s některým z našich prodejců nebo dodavatelů, budeme držet Vaše kontaktní údaje po dobu, kdy je dodavatel nebo prodejce registrován u nás a po dobu  6 měsíců od nákupu služeb.

Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu a telefonu, uchováme Vaše kontaktní údaje po dobu 6 měsíců.

V případě, že jste se zúčastnili našich průzkumů, budeme podrobnosti o tomto průzkumu uchovávat po dobu na kterou nám poskytnete souhlas, nebo do jeho odvolání. 

3.4 Kam ukládáme vaše osobní údaje

Všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli jsou uloženy na zabezpečených serverech.

  1. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

4.1 Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte řadu důležitých práv.

Tyto práva zahrnují:

(a) Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

(b) Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte

(c) právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

(d) Právo na opravu – Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

(e) Právo na omezení zpracování. V některých případech právem stanovených máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. 

(f)  Právo vznést námitku. Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku. 

(g) Právo na přenositelnost. Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu  v určitých situacích máte právo předat tato data třetí straně.

(h)  Právo na výmaz. V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.

(i) Právo podat podnět nebo stížnost. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost.

(j)  Požadovat náhradu škody způsobené porušením jakýchkoli zákonů o ochraně dat.

  1. JAK UPLATNIT STÍŽNOST

V případě, že nás budete kontaktovat v souvislosti s jakýmkoliv dotazem, žádostí nebo stížností týkající se zpracování Vašich osobních dat použijte kontaktní údaje níže.

Doufáme, že dokážeme vyřešit jakýkoliv dotaz nebo znepokojení, které vznikne z Vaší strany v souvislosti se zpracováním Vašich osobních dat.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám také dává právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, obvykle žijete nebo kde došlo k údajnému porušení zákonů o ochraně údajů.

  1. ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto Prohlášení o zpracování osobních údajů. Jakékoli změny, které v tomto dokumentu provedeme, budou oznámeny a zpřístupněny prostřednictvím webu. 

  1. INFORMACE O NAŠEM POUŽÍVÁNÍ COOKIES A IP ADRES

7.1 Můžeme shromažďovat informace o Vašem mobilním telefonu, počítači nebo jiném zařízení, ze kterého přistupujete na webovou stránku, včetně vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, kde je to možné, pro správu systémů a hlášení souhrnných informací přidruženým třetím stranám. Toto jsou statistické údaje o akcích a vzorech prohlížení našich uživatelů a neidentifikují žádného jednotlivce. Tyto informace však můžeme použít ve spojení s údaji, které o Vás máme, abychom mohli sledovat Vaše využívání našich služeb.

7.2 Naše webové stránky používají soubory cookie. To nám pomáhá poskytovat Vám při procházení našich webových stránek kvalitní a efektivní služby a také nám umožňuje vylepšovat tento web. Zakliknutím souhlasu s používáním souborů cookies na našem webu souhlasíte s použitím souborů cookies, které jsou uvedeny níže. Soubor cookie je malý soubor dat, který ukládá informace do Vašeho prohlížeče a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, bez toho aby uživatel byl na základě těchto informací identifikován.

 Soubory cookie které používáme:

(a) „Analytické“ soubory cookie. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po webu, když jej používají. To nám pomáhá zlepšovat způsob fungování našich webových stránek, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

(b) Soubory „nezbytně nutné“. Jedná se o soubory cookies, které jsou nutné pro fungování našeho webu. 

(c) „Marketingové soubory cookie” s jejich pomocí lze následně oslovit uživatele našeho webu. Neukládají přímo osobní údaje, ale pracují s jedinečnou identifikací prohlížeče a zařízení, prostřednictvím něhož se připojujete k internetu.

Vezměte prosím na vědomí, že přidružené subjekty třetích stran mohou také používat soubory cookies, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

7.3 Soubory cookies můžete zablokovat v nastavení ve Vašem prohlížeči, které Vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však pomocí nastavení prohlížeče zablokujete všechny soubory cookies (včetně nezbytných souborů cookies), pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem částem webu. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítlo cookies, náš systém bude používat cookies, jakmile navštívíte náš web.

  1. KONTAKT

Veškeré dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Zásad o zpracování osobních údajů a cookies musí být písemnou formou adresovány na naší e-mailovou adresu: info@local-travels.cz.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Cookies

Cookies

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using in Privacy Policy.